ANGLÈS:

ANIMALS
2. Who is who

RECURSOS MESTRES - BLOGS (FITXES,...)

1.Pàgina de recursos

2.Més recursos!

3. Recursos (bloc) podem trobar jocs, càlcul,...

4. Recull per aplicar a l'aula (pdi,....)classificat per àrees i nivells

Documents facilitats a la pàgina web del departament per ensenyar i aprendre (mates i llengua)

La comprensió lectora Orientacions per a la millora de la lectura
L’expressió escrita Orientacions per a la millora de l’escriptura


Propostes per ajudar a desenvolupar els continguts clau de matemàtiques Cicle Inicial
Proposta d’activitats per ajudar a desenvolupar els continguts clau de matemàtiques Educació infantil (Nivell inicial de cicle)
Proposta d’activitats per ajudar a desenvolupar els continguts clau de matemàtiques Educació infantil (Nivell intermedi de cicle)
Proposta d’activitats per ajudar a desenvolupar els continguts clau de matemàtiques Educació infantil (Nivell final de cicle)
CONTINGUTS I PROCEDIMENTS BÀSICS A EDUCACIÓ INFANTIL (MATES)
CONTINGUTS I PROCEDIMENTS BÀSICS A CICLE INICIAL (MATES)

Activitats diverses de raonament en castellà


0.PROTOCOL de DETECCIÓ i ACTUACIÓ en la DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU (EDUCACIÓ INFANTIL

1.PROTOCOL de DETECCIÓ i ACTUACIÓ en la DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU CICLE INICIAL)

2.PROTOCOL de DETECCIÓ i ACTUACIÓ en la DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU (CICLE MITJÀ)
3.PROTOCOL de DETECCIÓ i ACTUACIÓ en la DISLÈXIA. ÀMBIT EDUCATIU (CICLE SUPERIOR)

Documents del departament i Recursos i exemples d'activitats pràctiques per treballar en competències bàsiques (recull fet pel departament)

1. Activitats per treballas amb CCBB
2. Document de ccbb llengües
3. Document de ccbb àmbit matemàtic
  • CONFERÈNCIES IMPULS LECTURA
CONFERÈNCIES IMPULS LECTURA INFANTIL-INICIAL

Material i programari per treballar amb les tic/tac amb alumnat adient per treballar amb alumnat amb nee i altres

1. Seminari inclusió digital xtec

2. Seminari didàcTIC


Netbooks

Document amb idees per treballar amb miniportàtils a l’aula. També explica com ens ho podem fer per crear un document google compartit, una webquest I d’altres activitats a realitzar amb els miniportàtils…Força interessant!
1.Netbooks a l'aula

Organització i planificació general de funcionament amb miniportàtils. Aquí podem trobar un exemple de programació d’unitat didàctica amb miniportàtils amb avaluació inclosa.
2. Organització i planificació

3. Estratègies d'ús
SYMBALOO:
diferents recursos,contes,poemes,jocs,endevinalles......

INVENTS:

PDI amb programari smart

1. Visió general de totes les eines i l'àrea de treball de Smart Notebook.
2.Ús del retolador digital, del retolador creatiu i de la goma amb les seves diferents opcions.
3.Eines de línies, formes y reconeixedor de figures.
4. Eina de text i teclat virtual.
5. Retolador de tinta invisible, efecte lupa i efecte focus d'aquesta eina.
6. Eina de captura de pantalla amb les seves difernets opcions d'àrea, escriptori, finestra activa i retall a mà alçada.
7. Ús de la galeria, afegir imatges, modificar-les, desar-les.
8. Diferents tipus de fons, degradats, sòlids, predefinits, quadrícules.
9. Reflector, calculadora, lupa, ombra de pantalla i eines flotants.
10.Ús de la gravadora per fer vídeos de les feines amb la PDI.
11. Insertar arxius flash y vídeos flv.
12. Reconeixement d'escritura, duplicar, girar, agrupar, ordenar, enllaços a web, a arxius de l'ordinador, adjunts i so.
13. Ús del compàs, regla i transportador.
14. Crear taules, escriure text, modificar amplada de cel·les, ombrejar...
15. Efecte de la lupa mágica amb dues variants, efecte de text amb canvi de color i ordre.
16. Ús dels dos arxius multimèdia dels recursos Smart como a exemple.
17. Desar un arxiu, abrir, exportar a pdf i a Power Point.

Per fer rètols

1. Programa per fer rètols-una lletra a cada full

Per fer vores de pàgina i marcs

1. Vores de pàgina i marcs

SITUACIONS LINGÜÍSTIQUES CICLE INICIAL
1-Recursos l' hora del conte
2-Més recursos l' hora del conte