Activitats de castellà recollides pel CEIP Diputació
Per a educació infantil i cicle inicial
Per a cicle mitjà i superior
Contes

Cuaderno digital
El Cuaderno digital es una herramienta informática diseñada para dar soporte a los procesos de producción de textos escritos en lengua castellana y catalana. Su objetivo general es la mejora de la competencia del alumnado para producir mensajes escritos y comprenderlos, con una mayor orientación al seguimiento del proceso de elaboración del texto que a la valoración de la corrección del texto final.
Cicle superior Primària

Pasatiempos de Rayuela
Jocs
i passatemps en llengua castellana classificats per continguts didàctics, tipus d'activitats i nivell de dificultat.

Diccionario Lengua Española
La Real Academia Española permet la consulta del diccionari (22a edició).

La llamada de la selva
Aplega tot un conjunt d’activitats en llengua castellana. El fil conductor és el món dels animals i s'hi treballen tots els aspectes de la llengua relacionats amb el lèxic: gènere, nombre, camps semàntics, refranys, frases fetes, locucions, comparacions, dites... També hi ha la possibilitat d’accedir a diferents textos: narració, poesia, contes, faules i articles periodístics. Com a complement de totes les activitats, compta amb un petit diccionari.
Diccionarios.com
Portal de l'empresa Spes Editorial que ofereix els seus diccionaris en línia per subscripció, però també permeten algunes consultes en obert. Disposa de diccionaris de castellà: de la llengua, sinònims i antònims, conjugador verbal i ideològic. També hi ha diccionaris de traducció: castellà-català, anglès, francès i alemany.

Cuentos interactivos
Pàgina que conté dues propostes d'activitats similars i a la vegada diferents: Cuentos Locos i Hipercuentos. Totes dues permeten crear amb els vostres alumnes contes absolutament originals i imaginatius. S'organitzen a partir de centres d’interès molt adients per als nens i nenes de primària.